Popular Posts

Mengenali Yang Satu,Jiwa Rasa Aman

Mengenali Yang Satu,Jiwa Rasa Aman

Friday, 25 November 2011

RPH KSSR BAHASA MALAYSIA

CONTOH FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR BAHASA MALAYSIA


1. Mata pelajaran dan Kelas
2. Tema / tajuk
3. Masa
4. Standard pembelajaran (Kod sahaja)
5. Objektif pembelajaran
6. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
7. Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
    Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi     penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih boleh digabungjalinkankan dalam pengajaran dan pembelajaran.
8. Bahan Bantu Belajar (BBB)
9. Penilaian pengajaran dan pembelajaran
10. Refleksi :
     i. Nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran
    ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)

No comments:

Post a Comment

RAKAN-RAKAN PENDIDIK

RAKAN-RAKAN PENDIDIK

Terima kasih..saya hargainya...